Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 2 december

Uitstel bedrijfsvoorheffing voor 2 maanden mogelijk - herinnering

Omwille van de energiecrisis is er bij de Fod Financiën een algemeen uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing voor 2 maanden mogelijk voor de bedrijfsvoorheffing van de loonperiodes november en december 2022.

Lees meer
vrijdag 2 december

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: minimale arbeids-voorwaarden die nageleefd moeten worden

Vorige week informeerden wij u reeds over een wet van 7 oktober 2022 die werknemers met ingang van 10 november 2022 recht geeft op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
vrijdag 2 december

Zaterdag blijft wellicht ook vanaf 1 januari 2023 nog beschouwd als werkdag

Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag. Deze aanpassing heeft ook een impact op het arbeidsrecht

Lees meer
vrijdag 2 december

Herinvoering vaccinatieverlof: publicatie wet

Via de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, die op 21 november 2022 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, wordt het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Lees meer
vrijdag 2 december

Telewerk vanuit het buitenland: transitieperiode sociale zekerheid verlengd

Eerder informeerden wij u al over het aflopen van de COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland. Deze maatregelen waren genomen om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Lees meer
donderdag 1 december

ARBEIDSDEAL – MAATREGELEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSDUUR

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen (= “de Arbeidsdeal”) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2022. Vanaf 20 november 2022 is deze wetgeving dus in werking getreden.

Lees meer
woensdag 30 november

Ziektebriefje voor één dag:

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande het ziektebriefje voor één dag in werking getreden (wet van 30/10/2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

Lees meer
woensdag 30 november

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht:

Wat?

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht in werking getreden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

Lees meer
woensdag 30 november

Gewaarborgd loon in geval van progressieve werkhervatting

Vanaf maandag 28/11/2022 is een nieuwe wetgeving aangaande het gewaarborgd loon in geval van progressieve werkhervatting in werking getreden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18/11/2022).

Lees meer
donderdag 24 november

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Wijzigingen ouderschapsverlof

N.a.v. de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven in Belgische wetgeving, wordt o.a. de regeling omtrent de weigering van het ouderschapsverlof in bepaalde opnamevormen en het uitstel van ouderschapsverlof gewijzigd.

Lees meer
donderdag 24 november

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, kunnen vanaf eind november 2022 financiële steun aanvragen. Deze steun moet ondernemingen continuïteit bieden en vrijwaren van een faillissement.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.