Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

woensdag 7 juni

Recente rechtspraak: de berekening van de opzeggingsvergoeding in het kader van verlof voor medische bijstand

Feiten

In deze casus trad de werknemer in dienst via een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Op het ogenblik van de beëindiging werkte de werknemer deeltijds in het kader van een verlof voor medische bijstand aan een ernstig zieke persoon.

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in 2020, dus vóór de wetswijziging van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, betaalde de werkgever een opzeggingsvergoeding, berekend op het halftijds loon.

Lees meer
woensdag 24 mei

Lonen en indexaties mei 2023

De lonen en indexaties van mei vind je hier.

Lees meer
dinsdag 23 mei

Sectoraal aanvullend pensioen voor bedienden in de bouwsector – deadline 01/06/2023!

Vanaf 1 januari 2023 wordt voor de bedienden die vallen onder paritair comité 200 en werkzaam zijn bij ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, een sectoraal aanvullend pensioenstelsel ingevoerd.

Lees meer
donderdag 11 mei

Beperkte telefonische bereikbaarheid maandag 15 mei 2023 vanaf 13u

Beste klant

 

Op maandag 15 mei wordt onze nieuwe telefonie in gebruik genomen.

 

Lees meer
woensdag 10 mei

Koopkrachtpremie

Op 28 april 2023 werd het KB van 23 april 2023 aangaande de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In dit KB wordt in de mogelijkheid voorzien tot toekenning van een éénmalige koopkrachtpremie door werkgevers die tijdens de afgelopen crisis goede resultaten hebben behaald. Dit vanaf 1 juni 2023.

Echter, zelfs na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, moeten de sectorakkoorden 2023-2024 worden afgewacht. De koopkrachtpremie kan namelijk via een sectorale cao worden vastgelegd.

Lees meer
vrijdag 5 mei

Opeenvolging arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar

Enkele weken geleden lieten wij reeds weten dat er een wetswijziging op komst was die de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten zou beperken tot twee jaar. Inmiddels werd deze wet op 28 april 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer
vrijdag 5 mei

Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn

Recent werd een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer.

Lees meer
vrijdag 5 mei

Ontslag door werkgever: wijziging hogere bedienden

Naast de wijziging van de opzeggingstermijn bij een beëindiging door de werknemer, wordt ook de opzeggingstermijn van hogere bedienden bij een ontslag uitgaande van de werkgever gewijzigd

Lees meer
vrijdag 5 mei

Herinnering: algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

Lees meer
vrijdag 5 mei

Verlenging van de maatregelen inzake personeelstekort in de zorg

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen tegen het personeelstekort in de zorgsector. De maatregelen zouden aflopen op 31 maart 2023, maar de wet voorziet dat ze met zes maanden kunnen worden verlengd via koninklijk besluit.

Lees meer
donderdag 4 mei

Nieuwsflash: Fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

Hoewel heel wat werknemers in België al een fietsvergoeding kregen, bestond er nog geen algemeen recht voor alle werknemers. Werknemers die met de fiets naar het werk kwamen, konden maar een fietsvergoeding krijgen wanneer hun sector via cao de verplichting oplegde om dat te doen of wanneer de werkgever de fietsvergoeding uit eigen beweging toekende.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.