Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

maandag 12 december

Nieuwe schorsingen van de opzeggingstermijn

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven wordt de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werkgever sinds 10 november 2022 ook geschorst ingevolge de opname van de volgende verloven:

Lees meer
maandag 12 december

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 152 en PC 225 naar gesubsidieerde autonome internaten

Met ingang van 19 september 2022 werd het bevoegdheidsgebied van PC 152 (het paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs) en van PC 225 (het paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs) uitgebreid naar de gesubsidieerde autonome internaten die vroeger onder PC 337 vielen.

Lees meer
maandag 12 december

Publicatie wetgeving maatregelen om druk op de zorgsector te verlichten

Op 30 november 2022 werd het maatregelenpakket dat moet toelaten om de druk op de zorg te verlichten door extra handen naar de zorg te leiden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer
maandag 12 december

Kilometervergoeding: belastingkrediet

Om werkgevers te stimuleren om de maximaal vrijgestelde kilometervergoeding aan hun werknemers te betalen, heeft de regering een tijdelijk belastingkrediet ingevoerd. Werkgevers die de kilometervergoeding die ze aan hun werknemers betalen voor beroepsverplaatsingen met hun eigen wagen verhogen, zullen tijdelijk recht hebben op een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet.

Lees meer
vrijdag 2 december

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2023 gekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

Lees meer
vrijdag 2 december

Retroactieve kilometervergoeding en aangepast indexerings-mechanisme gepubliceerd

De regering kondigde eerder aan dat de forfaitaire kilometervergoeding op een aantal vlakken zou gewijzigd worden. Deze aanpassingen kaderen in de steunmaatregelen die de regering voorziet naar aanleiding van de stijgende brandstofprijzen.

Lees meer
vrijdag 2 december

Recht op deconnectie: drie maanden uitstel om de nodige afspraken te maken

Zoals we eerder toelichtten, is het recht op deconnectie voor werknemers één van de maatregelen uit de arbeidsdeal.

Lees meer
vrijdag 2 december

Spilindex opnieuw overschreden in november 2022

Ondanks de lichte daling van de inflatie naar 10,6%, is de spilindex in november 2022 opnieuw overschreden. Dit betekent een overschrijding voor de tweede maand op rij en al voor de vijfde keer dit jaar!

Lees meer
vrijdag 2 december

Energiecrisis: minnelijk afbetalingsplan

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ, voor ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft en moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen.

Lees meer
vrijdag 2 december

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 december 2022

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt (lees: gemiddeld 8 uren per week), kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld over materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Lees meer
vrijdag 2 december

Herinvoering vaccinatieverlof: publicatie wet

Via de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, die op 21 november 2022 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, wordt het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.