Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 17 maart

Hechtel-Eksel erkend als toeristisch centrum

Een ministerieel besluit van 9 maart 2023 erkent de gemeente Hechtel-Eksel voor het volledige grondgebied als toeristisch centrum.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Einde Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden en nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden financieel aantrekkelijker te maken voor de werkgever.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Overgang van winteruur naar zomeruur en de gevolgen voor de arbeidsduur

In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023 wordt opnieuw overgeschakeld naar zomeruur (van 2 uur naar 3 uur). Voor uw werknemers in de nachtploeg kan dit specifieke gevolgen hebben.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Indexeringscoëfficiënt kadastrale inkomens 2023

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Vergeet uw werkgelegenheidsplan niet op te maken!

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens 2023

De FOD Financiën heeft ook de nieuwe revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens bekendgemaakt. De revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 5,37 (voor inkomstenjaar 2022 was dit 4,87).

Lees meer
vrijdag 17 maart

Nieuwsflash: Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie is het wettelijk recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de werkuren. De werknemer ontkoppelt letterlijk van zijn of haar job en/of werkgever. De werkgever mag de werknemer dan niet meer contacteren, tenzij er onvoorziene of specifieke omstandigheden zijn die niet kunnen wachten. Die omstandigheden en praktische voorwaarden moet de werkgever in een cao of in het huidige arbeidsreglement laten vastleggen en dit vanaf 1 april 2023.

Lees meer
vrijdag 10 maart

Nieuwe fiscale bedragen 2023

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) bekendgemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

Lees meer
vrijdag 10 maart

Voordelen alle aard: verwarming en elektriciteit nieuwe bedragen vanaf 2023

Wanneer een werkgever de kosten van verwarming en elektriciteit van zijn werknemers ten laste neemt, ontstaat er een voordeel alle aard.

Lees meer
vrijdag 10 maart

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2022 gekend

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

Lees meer
vrijdag 10 maart

Minister van Financiën lanceert eerste fase van de bredere fiscale hervorming

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent van Peteghem stelde vorige week de eerste fase van zijn fiscale hervorming voor.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.