Sociale documenten

Op zoek naar arbeidsovereenkomsten voor bedienden, arbeiders of studenten? Wij bieden deze gratis ter beschikking aan. Hulp nodig?

Picture 2

Arbeidsovereenkomst

Arbeiders


Bedienden


Bijlage aan de arbeidsovereenkomst - verandering uurrooster


Starterslonen


Studenten met maximum 600 uren tewerkstelling


Studenten met meer dan 600 uren tewerkstelling


Vervangingsovereenkomsten


Flexijob


Artikel 17


Ecocheques


Maaltijdcheques


Werknemersfiche


Woonwerkverkeer


Verklaring gezinslasten


GDPR


Huishoudelijk reglement


Werkgeversgids


Onderling akkoord


Guide pour l' employeur

De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige.
Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm).

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten en op de website van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.