Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

donderdag 24 november

Wenst u uw werknemers in december een extraatje te geven?

Met de eindejaarsperiode in aantocht, wilt u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegekend?

 

Lees meer
donderdag 24 november

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Wijzigingen ouderschapsverlof

N.a.v. de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven in Belgische wetgeving, wordt o.a. de regeling omtrent de weigering van het ouderschapsverlof in bepaalde opnamevormen en het uitstel van ouderschapsverlof gewijzigd.

Lees meer
donderdag 24 november

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, kunnen vanaf eind november 2022 financiële steun aanvragen. Deze steun moet ondernemingen continuïteit bieden en vrijwaren van een faillissement.

Lees meer
dinsdag 15 november

Tijdelijke verhoging grenzen loonbeslag n.a.v. de energiecrisis

Naar aanleiding van de energiecrisis besliste de regering om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken.

Lees meer
dinsdag 15 november

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis heeft nu een wettelijke basis

In de praktijk kon de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis al enkele weken worden toegepast.

Lees meer
dinsdag 15 november

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

Nog een maatregel die de gevolgen van de energiecrisis moet verlichten, is een uitstel van 2 maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Lees meer
dinsdag 15 november

Hoger kostenplafond vrijwilligers in de zorgsector

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn.

Lees meer
dinsdag 15 november

Duidelijkheid over opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingscontracten:

Bij een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gaat men er in principe van uit dat het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees meer
maandag 7 november

Overschrijding van de spilindex in oktober 2022

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in oktober 2022 opnieuw overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.

Lees meer
maandag 7 november

Stel uw sociale documenten op in de juiste taal!

Als werkgever dient u er strikt op toe te zien dat de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en ontslagbrieven opgesteld zijn in de correcte taal. Doet u dit niet, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Lees meer
maandag 7 november

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Ontslagbescherming voor werknemers verruimd

Recent werd de Wet van 7 oktober 2022 gepubliceerd, die de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven omzet in Belgische wetgeving. Deze wet zorgt voor een betere bescherming van werknemers die bepaalde soorten verlof genieten en treedt in werking op 10 november 2022.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.