Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

donderdag 6 april

Europese richtlijn inzake loontransparantie

Op 30 maart 2023 heeft het Europees Parlement een nieuwe richtlijn inzake loontransparantie aangenomen.

Lees meer
donderdag 6 april

FR Cotisations au Fonds de fermeture des entreprises pour 2023

En tant qu’employeur, vous payez des cotisations destinées à financer le Fonds de fermeture des entreprises. Ces cotisations sont calculées sur l’ensemble des salaires bruts des travailleurs (à 108 % pour les ouvriers) pris en considération pour le calcul des cotisations ONSS et consistent en un pourcentage déterminé annuellement.

Lees meer
donderdag 6 april

FR Mon collaborateur a le Covid-19 : quelles sont les règles actuelles ?

Durant la crise du coronavirus, des règles strictes devaient être appliquées. Mais aujourd’hui encore, vos collaborateurs peuvent être contaminés par le coronavirus ou être en contact avec ce dernier. Quelles sont les règles actuelles en la matière ?

Lees meer
donderdag 6 april

FR Obligations en cas de chômage économique temporaire des ouvriers

Depuis le 1er janvier 2023, les procédures « ordinaires » relatives au chômage temporaire pour causes économiques pour les ouvriers s’appliquent à nouveau. Diverses formalités doivent donc à nouveau être respectées.

Lees meer
donderdag 6 april

FR Nouvelle réduction groupe-cible à partir du 1er octobre 2023 pour les travailleurs sans expérience professionnelle récente et durable

Le 1er octobre 2023, la prime flamande à l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée sera supprimée.

Lees meer
donderdag 6 april

Sociale verkiezingen organiseren of niet? Enkele actiepunten voor de werkgevers

1. Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

Sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd door ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen in een bepaalde referteperiode. Vanaf 50 werknemers moet er een comité PBW worden opgericht, vanaf 100 werknemers ook een ondernemingsraad.

Lees meer
donderdag 6 april

Binnenkort een verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’

In het kader van de arbeidsdeal werd het collectief recht op opleiding zopas getransformeerd naar een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn bovendien verplicht om een opleidingsplan op te stellen.

Lees meer
donderdag 6 april

Doelgroepvermindering oudere werknemers: wijzigingen voor het Waals Gewest

Sinds 1 juli 2017 kunnen werkgevers met een vestigingseenheid in het Waals Gewest een vermindering van RSZ-bijdragen krijgen wanneer ze een oudere werknemer aanwerven. Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer
donderdag 6 april

Loonbonus cao nr. 90: verlies de deadline voor de indiening niet uit het oog!

Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april worden ingediend.

Lees meer
donderdag 6 april

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur en vervangings-overeenkomsten

De Kamer keurde recent een wetsontwerp goed betreffende het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten.

Lees meer
woensdag 5 april

Bankholiday vrijdag 7 april en Paasmaandag 10 april

Beste klant

Naar aanleiding van de bankholiday op vrijdag 7 april en Paasmaandag op 10 april, zijn de banken gesloten.

Daardoor zullen er deze dagen geen betalingen gebeuren door de banken.

Wij zullen alle te verwerken betaalopdrachten aanbieden bij de banken maar de effectieve betaling zal hierdoor wel uitgesteld gebeuren.

We wensen jullie een fijn Paasweekend.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.