Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 20 januari

FR Récupération par l’ONEM des allocations de chômage temporaire indûment versées

Les travailleurs placés en chômage temporaire par leur employeur pour cause de force majeure, de chômage technique, d’intempéries ou de raisons économiques ont droit à des allocations de l’ONEM pour ces jours de chômage.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Extension du champ d’application flexi-jobs

À compter du 1er janvier 2023, le champ d’application des flexi-jobs sera encore étendu aux secteurs suivants :

Lees meer
vrijdag 13 januari

Uitbreiding gelegenheidsarbeid in PC 320

De uitbreiding van het takenpakket voor gelegenheidswerknemers in de begrafenissector, dat voordien al bij cao werd vastgelegd, werd nu ook bij wet geregeld.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid naar de volgende sectoren:

Lees meer
vrijdag 13 januari

Terugvordering door RVA van onterecht betaalde uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Werknemers die door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst wegens overmacht, technische stoornis, slecht weer of economisch redenen, hebben recht op een uitkering van de RVA voor deze werkloosheidsdagen.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Klokkenluidersregeling gepubliceerd

Op 15 december 2022 werd de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betreft de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Verlenging vaccinatieverlof tot 31 maart 2023

Eerder lieten wij reeds weten dat werknemers opnieuw recht hebben op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2023 maximaal bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Twintig dagen geboorteverlof vanaf 2023

Het recht op geboorteverlof is van toepassing op de werknemer, andere dan de moeder die bevallen is van het kind, die een wettelijke afstammingsband met het kind heeft overeenkomstig de bepalingen van het Oud Burgerlijk Wetboek. Het geboorteverlof kan met andere woorden worden opgenomen door de (juridische) vader of meemoeder van het kind.  

Lees meer
vrijdag 13 januari

Vergoeding binnenlandse dienstreizen vanaf 1 januari 2023

Werknemers die zich in opdracht van hun werkgever verplaatsen binnen België kunnen hierbij kosten maken. Als werkgever mag u deze kosten voor binnenlandse dienstreizen forfaitair aan uw werknemers terugbetalen. U mag zich hiervoor baseren op de verblijfsvergoedingen die de overheid aan haar personeel toekent.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Vrijstelling startbaanverplichting in PC 140.01

In het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2023 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in PC 140.01.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.