Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

dinsdag 11 juli

Grensoverschrijdend telewerk: EU-akkoord regelt de sociale zekerheid

Werknemers zijn in principe onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar zij werken. Maar wat indien een werknemer tegelijkertijd in twee of meer EU-lidstaten werkt? Om het mogelijk te maken dat zulke werknemers slechts aan één sociale zekerheidswetgeving onderworpen zijn, voorziet de Europese verordening 883/2044 van 29 april 2004 de volgende aanwijzingsregels:

Lees meer
dinsdag 11 juli

Welke SWT-mogelijkheden heeft een werknemer in de toekomst?

Enkel de werknemers die worden ontslagen door de werkgever, kunnen in aanmerking komen voor SWT. Bovendien moet de werknemer een bepaalde leeftijd hebben bereikt en een bepaalde beroepsloopbaan kunnen aantonen.

Lees meer
dinsdag 11 juli

Bekendmakingstermijn variabele uurroosters: pas het arbeidsreglement tijdig aan

Werkgevers die werknemers tewerkstellen met een variabel deeltijds uurrooster moeten het uurrooster sinds de arbeidsdeal van november 2022 minstens 7 werkdagen op voorhand bekend maken. Voordien was de standaard bekendmakingstermijn 5 werkdagen.

Lees meer
dinsdag 11 juli

Flitscontroles in de schoonmaaksector in augustus 2023

In de maand augustus 2023 zullen door de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles worden uitgevoerd in de schoonmaaksector.

Lees meer
dinsdag 11 juli

Nieuw type Dimona alternerend leren

De RSZ heeft laten weten dat er vanaf volgend schooljaar een nieuw type Dimona zal worden voorzien voor leerlingen in alternerende opleidingen. Dimona ‘ALT’ zal vanaf schooljaar 2023-2024 worden gebruikt voor opleidingsovereenkomsten alternerend leren en kan vanaf nu reeds worden uitgevoerd.

Lees meer
dinsdag 11 juli

Nieuwe bedragen kilometervergoeding vanaf 1 juli 2023

De werkgever kan een kilometervergoeding toekennen aan werknemers die met hun wagen professionele verplaatsingen maken. Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

Lees meer
dinsdag 11 juli

Versterking werkbonus zeer lage lonen vanaf 1 juli 2023

Om de werkbonus te versterken, wordt een extra loongrens ingevoerd en wordt de maximale vermindering voor de laagste lonen verhoogd vanaf 1 juli 2023. De nieuwe bedragen werden recent ook bevestigd door de RSZ.

Lees meer
donderdag 6 juli

Tijdelijke maatregelen om de gestegen loonkost te matigen en het concurrentievermogen te vrijwaren

De Programmawet van 26 december 2022 publiceerde twee tijdelijke maatregelen om de gestegen loonkost van de Belgische ondernemingen te matigen en zo ook het concurrentievermogen ervan te vrijwaren.

Herinnering! 

Lees meer
dinsdag 27 juni

Meer bijverdienen met overlevingspensioen?

Gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar hebben, mogen hun beroepsinkomsten onbeperkt cumuleren met hun pensioenuitkeringen.

Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en nog geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, gelden er inkomensgrenzen. Voor gepensioneerden met kinderen ten laste gelden er verhoogde grenzen.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Aanpassing loongrenzen en minimumbedrag jobbonus

Wat?

Werknemers die minder dan € 2.500 bruto per maand verdienen, komen mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Economische werkloosheid bedienden: verlenging van de CAO nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.