Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

maandag 24 april

FR Accord sur le contrôle budgétaire 2023-2024

Récemment, le gouvernement a achevé le contrôle budgétaire et est parvenu à un accord. Dans ce document, les économies sont fixées à 2024. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des mesures d’intérêt pour les employeurs.

Lees meer
maandag 24 april

FR Communion d’un enfant : droit au petit chômage ?

Pendant cette période, vous recevez sans doute régulièrement des questions concernant la prise d’un petit chômage à l’occasion de la communion de l’enfant d’un de vos travailleurs.

Lees meer
maandag 24 april

FR Télétravail à l’étranger : Accord de sécurité sociale de l’UE

Par le passé, nous vous avons informé de la période de transition, introduite par la Commission administrative de l’Union européenne, pour la sécurité sociale. Cette période de transition est intervenue après l’expiration des mesures COVID-19 concernant le télétravail depuis l’étranger. Un nouvel accord-cadre sur le télétravail des travailleurs transfrontaliers pourra s’appliquer à partir du 1er juillet 2023.

Lees meer
maandag 24 april

Verplichte algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

Lees meer
maandag 24 april

Versterking werkbonus komt eraan vanaf 1 juli 2023

Om te vermijden dat er nieuwe inactiviteitsvallen tot stand komen of dat bestaande inactiviteitsvallen versterkt worden, heeft de federale regering voorzien dat vanaf 1 juli 2023 de werkbonus voor werknemers met lage lonen wordt versterkt.

Lees meer
maandag 24 april

Verlenging extra stimulansen voor werkbaar werk

De Vlaamse overheid voerde in het verleden een aantal maatregelen in ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Concreet lanceerde de Vlaamse overheid in 2019 nieuwe werkbaarheidscheques en volgde de uitbreiding van de kmo-portefeuille. Deze steunmaatregelen worden nu verlengd tot en met 30 november 2023.

Lees meer
maandag 24 april

Chocolatiers kunnen vanaf nu beroep doen op flexi-jobs

Zoals reeds werd gecommuniceerd, diende men op 9 februari 2023 een wetsvoorstel in om het toepassingsgebied van de flexi-jobarbeidsovereenkomst uit te breiden met het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242.

Lees meer
maandag 24 april

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij.

Lees meer
woensdag 19 april

Sociale verkiezingen 2024

De sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden elke vier jaar plaats tijdens een periode vastgelegd op advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad.

De NAR heeft voor 2024 de sociale verkiezingsperiode vastgelegd van 13 tot en met 26 mei 2024.

Lees meer
dinsdag 18 april

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 april 2023

Het bedrag van de kilometervergoeding dat een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer, die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt elk kwartaal herzien om zo te reageren op de schommelingen van de brandstofprijzen.

Lees meer
dinsdag 18 april

Koopkrachtpremie: stand van zaken

Eind november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. De ministerraad van 24 maart 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de toekenning van deze koopkrachtpremie.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.