Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

donderdag 21 september

Aanpassing bedragen mobiliteit in de bouwsector

Voor de verplaatsingen in de bouwsector zijn er 2 tussenkomsten, m.n. een verplaatsingsvergoeding voor het woon- werkverkeer en een mobiliteitsvergoeding.

Lees meer
maandag 18 september

Flitscontroles in de groene sectoren in oktober 2023

In de maand oktober 2023 zullen door de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles worden uitgevoerd in de groene sectoren, die de paritaire comités 132, 144 en 145 omvatten.

Lees meer
maandag 18 september

Relance-uren kunnen opnieuw worden toegepast!

Na een onderbreking van zes maanden, kunnen de relance-uren opnieuw worden toegepast en dit vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Deze relance overuren betreffen een contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren.

Lees meer
maandag 18 september

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing overuren verlengd tot en met 30 juni 2025

Het aantal overuren met een fiscaal gunstregime wordt opnieuw verhoogd van 130 uren naar 180 uren per werknemer per jaar. Deze verhoging geldt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Lees meer
maandag 18 september

Het maximumbedrag van de fiscale werkbonus wordt verhoogd

Werknemers met een laag loon kunnen genieten van een sociale werkbonus. Dit is een forfaitair bedrag dat wordt afgetrokken van hun persoonlijke RSZ-bijdragen. Ze betalen dus minder RSZ op hun loon.

Lees meer
maandag 18 september

Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer: dien je aanvraag in vóór 18 oktober 2023

Het Pendelfonds is een fonds opgericht in het Vlaamse Gewest om projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen, te subsidiëren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring.

Lees meer
maandag 18 september

Lonen en indexaties augustus 2023

De lonen en indexaties van augustus vind je hier.

Lees meer
maandag 18 september

Uitvoering individueel maatwerk

Het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling hevelt vier maatregelen over naar een nieuw wetgevend kader. Vanaf 1 juli 2023 kunnen werkgevers en zelfstandigen de premies bij het Departement Werk en Sociale Economie aanvragen.

Lees meer
woensdag 13 september

Nieuwe doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 kan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden een vermindering krijgen op de sociale bijdragen bij het aanwerven van een persoon zonder recente, duurzame werkervaring van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar. Momenteel is enkel het decreet gepubliceerd waarin de juridische basis wordt vastgelegd. Het uitvoeringsbesluit werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer
woensdag 13 september

Studentenarbeid van het eerste kwartaal 2023 in de zorg en achterstallige overlevingspensioenen worden uitgesloten als bestaansmiddel

Om te bepalen of een kind nog ten laste is van zijn ouders of een ander persoon, moet rekening gehouden worden met bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden stelt dat de nettobestaansmiddelen van de kinderen tijdens het belastbaar tijdperk niet meer mogen bedragen dan een bepaalde bovengrens.

Lees meer
woensdag 13 september

Nieuwe premies voor werkplekleren

We lieten u op 10/02/2023 al weten dat er veranderingen op komst waren met betrekking tot de bestaande incentives voor werkplekleren.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.