Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

maandag 30 januari

Wijzigingen werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer van 1 februari 2023

Naar jaarlijkse gewoonte past de NMBS de tarieven aan vanaf 1 februari 2023. In sommige gevallen heeft de verhoging tot gevolg dat je ook meer moet betalen aan de werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten.

Lees meer
maandag 30 januari

Bijzondere activeringsbijdrage vrijstelling prestaties oudere werknemers

In 2018 werd een bijzondere activeringsbijdrage ingevoerd om ervoor te zorgen dat werkgevers hun oudere werknemers niet vrijstellen van prestaties tegen een al dan niet verminderd loon om zo de striktere voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te omzeilen.

Lees meer
maandag 30 januari

Geen herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid in 2023

Werknemers van minstens 50 jaar, die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken, en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren en werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.

Lees meer
maandag 30 januari

Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2023

Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.

Lees meer
maandag 30 januari

Responsabilisering werkgever bij opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Wat?

Vanaf 1 januari 2023 wordt een responsabiliseringsbijdrage ingesteld wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven via opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur (= de zogenaamde dagcontracten die de looptijd van 24 uur niet overschrijden).

Lees meer
maandag 30 januari

Afschaffing terugbetaling inschakelingsvergoeding in het kader van collectief ontslag

Bij een collectief ontslag is de werkgever in bepaalde gevallen verplicht om een tewerkstellingscel op te richten met als doel de ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan ander werk te helpen.

Lees meer
maandag 23 januari

Ziektebriefje voor één dag

Zoals reeds meegedeeld is vanaf maandag 28/11/2022 de nieuwe wetgeving aangaande het ziektebriefje voor één dag in werking getreden.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Vingt jours de congé de naissance à partir de 2023

Le droit au congé de naissance s’applique au travailleur, autre que la mère qui a donné naissance à l’enfant, qui a un lien de filiation juridique avec l’enfant conformément aux dispositions de l’ancien Code civil. En d’autres termes, le congé de naissance peut être pris par le père (légal) ou la coparente de l’enfant.  

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Quel est le montant maximal qu’un pensionné pourra gagner en 2023 ?

Une personne qui bénéficie d’une pension de retraite ou de survie peut toujours exercer une activité professionnelle en tant que travailleur, fonctionnaire ou indépendant. Les pensionnés peuvent percevoir des revenus professionnels illimités à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans ou s’ils peuvent démontrer une carrière professionnelle d’au moins 45 ans au moment de prendre leur pension.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Indemnité pour déplacements de service intérieurs à partir du 1er janvier 2023

Les travailleurs qui se déplacent en Belgique pour le compte de leur employeur peuvent encourir des frais. Vous pouvez, en tant qu’employeur, indemniser forfaitairement ces frais de déplacement de service intérieur. Dans ce cadre, vous pouvez vous baser sur les indemnités de séjour octroyées au personnel des autorités.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Extension du congé d’adoption à partir de 2023

Le travailleur qui accueille dans sa famille un enfant mineur dans le cadre d’une adoption, telle que réglementée par le droit civil, a droit à un congé d’adoption. Le but de ce congé d’adoption est de permettre au travailleur de prendre soin de cet enfant.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.