Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

dinsdag 27 juni

Economische werkloosheid bedienden: verlenging van de CAO nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Aanpassing loongrenzen en minimumbedrag jobbonus

Wat?

Werknemers die minder dan € 2.500 bruto per maand verdienen, komen mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Herwaardering aanvullende vergoeding bij nachtarbeid op 1 juli 2023

Werknemers van minstens 50 jaar, die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken, en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsarts niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren en werknemers van minstens 55 jaar, die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Vanaf 1 juli 2023 stijgt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens aanzienlijk!

Indien je als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan je werknemer, betaal je hiervoor aan de RSZ een solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het type brandstof.

Voor voertuigen die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, geleased of gehuurd, wordt de solidariteitsbijdrage als volgt berekend (formule sedert 1 januari 2023):

Lees meer
dinsdag 27 juni

Opnieuw relance-overuren mogelijk!

In de ministerraad van 12 mei 2023 keurde de regering de herinvoering van de relance-overuren goed. Het bestaande systeem liep af op 31 december 2022, maar wordt nu verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Tijdskrediet landingsbaan: recht op uitkeringen blijft behouden vanaf 55 jaar mits jouw sector een cao afsluit

Met een tijdskrediet landingsbaan kan een werknemer zijn prestaties verminderen tot hij/zij met pensioen gaat.

Om recht te hebben op een tijdskrediet landingsbaan, moet de werknemer voldoen aan de verschillende toegangsvoorwaarden bij de werkgever. Deze toegangsvoorwaarden lopen echter niet steeds gelijk met de voorwaarden voor het recht op uitkeringen van de RVA. Het is dus mogelijk dat een werknemer wel recht heeft op een tijdskrediet landingsbaan, maar geen recht heeft op uitkeringen.

Lees meer
dinsdag 27 juni

Publicatie van de nieuwe loontransparantierichtlijn

De nieuwe loontransparantierichtlijn voor meer loontransparantie in ondernemingen is gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De EU-richtlijn heeft tot doel de loondiscriminatie te bestrijden en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. De focus wordt gelegd op maatregelen om de loontransparantie te vergroten, op rechtsmiddelen en handhavingsmechanismen. 

Lees meer
woensdag 14 juni

Nieuwsflash: Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht crisis voor jaarlijkse vakantie gepubliceerd

Voor werknemers die tijdens de periode van 1 januari tot 30 juni 2022 tijdelijk werkloos waren wegens crisis, worden deze dagen gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van zowel het vakantierecht als het vakantiegeld.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Aanpassing loongrenzen en minimumbedrag jobbonus

De Vlaamse jobbonus moet personen, die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en werkloos zijn, activeren door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het inkomen uit een tewerkstelling te vergroten. Daarenboven wil men met deze jobbonus werknemers met lage inkomens motiveren om aan de slag te blijven.

Lees meer
vrijdag 9 juni

PC 124 terugbetaling gewaarborgd loon

De regels voor de terugbetaling van het gewaarborgd loon aan bouwwerkgevers met minder dan 20 werknemers zijn aangepast aan de nieuwe regels over het medische attest.

Lees meer
vrijdag 9 juni

Wijzigingen voor de bedrijfswagens op 1 juli 2023

Met het oog op de vergroening van bedrijfswagens is 1 juli 2023 een belangrijke datum. Hieronder lijsten we nogmaals op wat nu concreet wijzigt.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.