Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 20 januari

FR Prolongation du congé de vaccination jusqu’au 31 mars 2023

Précédemment, nous vous informions que les travailleurs avaient de nouveau droit à un petit chômage pour se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19 et ce, pendant le temps nécessaire à la vaccination.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Quel est le montant maximal qu’un pensionné pourra gagner en 2023 ?

Une personne qui bénéficie d’une pension de retraite ou de survie peut toujours exercer une activité professionnelle en tant que travailleur, fonctionnaire ou indépendant. Les pensionnés peuvent percevoir des revenus professionnels illimités à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans ou s’ils peuvent démontrer une carrière professionnelle d’au moins 45 ans au moment de prendre leur pension.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Indemnité pour déplacements de service intérieurs à partir du 1er janvier 2023

Les travailleurs qui se déplacent en Belgique pour le compte de leur employeur peuvent encourir des frais. Vous pouvez, en tant qu’employeur, indemniser forfaitairement ces frais de déplacement de service intérieur. Dans ce cadre, vous pouvez vous baser sur les indemnités de séjour octroyées au personnel des autorités.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Vingt jours de congé de naissance à partir de 2023

Le droit au congé de naissance s’applique au travailleur, autre que la mère qui a donné naissance à l’enfant, qui a un lien de filiation juridique avec l’enfant conformément aux dispositions de l’ancien Code civil. En d’autres termes, le congé de naissance peut être pris par le père (légal) ou la coparente de l’enfant.  

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Extension du congé d’adoption à partir de 2023

Le travailleur qui accueille dans sa famille un enfant mineur dans le cadre d’une adoption, telle que réglementée par le droit civil, a droit à un congé d’adoption. Le but de ce congé d’adoption est de permettre au travailleur de prendre soin de cet enfant.

Lees meer
vrijdag 20 januari

FR Dispense de l’obligation de premier emploi dans la CP 140.01

Un arrêté ministériel qui prévoit une dispense de l’obligation de premier emploi pour la CP 140.01 a été publié au Moniteur belge le 5 janvier 2023.

Lees meer
vrijdag 20 januari

Volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in PC 126 bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken

In PC 126 (hout en stoffering) mag vanaf 1 januari 2023 de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders geheel geschorst worden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, op voorwaarde dat betrokkene ten minste drie dagen vooraf in kennis gesteld wordt door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming. Indien betrokkene op dat moment afwezig is, moet de kennisgeving diezelfde dag per post worden toegezonden.

Lees meer
vrijdag 20 januari

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen verlengd

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven naar aanleiding van de Oekraïnecrisis kunnen, vanaf november 2022, financiële steun aanvragen. Deze steun wordt voorzien om gezonde ondernemingen continuïteit te bieden en hen te vrijwaren van een faillissement.

 

Lees meer
vrijdag 20 januari

Verlenging verjaringstermijn sociale fraude

De verjaringstermijn ingeval van sociale fraude werd vanaf 1 januari 2023 verlengd van 7 jaar naar 10 jaar. Onder sociale fraude wordt verstaan: elk misbruik betreffende het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en de sociale bijstand.

Lees meer
vrijdag 20 januari

Verhoging grensbedrag tussenkomst Sluitingsfonds

Wanneer er sprake is van een sluiting van de onderneming is de werkgever in bepaalde gevallen gehouden tot het uitbetalen van een bijzondere ontslagvergoeding, genaamd de sluitingsvergoeding, aan de door deze sluiting getroffen werknemers in de onderneming.

Lees meer
vrijdag 20 januari

Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieke werknemers

Vorig jaar werd door de overheid een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd via het ‘Terug-naar-werktraject’ om werkgevers, die te maken krijgen met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit, te responsabiliseren.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.