Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 13 januari

Verlenging vaccinatieverlof tot 31 maart 2023

Eerder lieten wij reeds weten dat werknemers opnieuw recht hebben op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2023 maximaal bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Twintig dagen geboorteverlof vanaf 2023

Het recht op geboorteverlof is van toepassing op de werknemer, andere dan de moeder die bevallen is van het kind, die een wettelijke afstammingsband met het kind heeft overeenkomstig de bepalingen van het Oud Burgerlijk Wetboek. Het geboorteverlof kan met andere woorden worden opgenomen door de (juridische) vader of meemoeder van het kind.  

Lees meer
vrijdag 13 januari

Uitbreiding adoptieverlof vanaf 2023

De werknemer die in het kader van een adoptie, zoals geregeld door het burgerlijk recht, een minderjarig kind in zijn gezin onthaalt, heeft recht op adoptieverlof. Het doel van dit adoptieverlof bestaat erin de werknemer in staat te stellen om voor dat kind te kunnen zorgen.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Vrijstelling startbaanverplichting in PC 140.01

In het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2023 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in PC 140.01.

Lees meer
vrijdag 13 januari

Uitbreiding gelegenheidsarbeid in PC 320

De uitbreiding van het takenpakket voor gelegenheidswerknemers in de begrafenissector, dat voordien al bij cao werd vastgelegd, werd nu ook bij wet geregeld.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Le contingent d’étudiants passe à 600 heures

À partir du 1er janvier 2023, le contingent annuel de travail des étudiants sera porté de 475 heures à 600 heures. Cela permet aux étudiants de travailler un plus grand nombre d’heures à des cotisations sociales réduites. Cette augmentation du contingent sera en vigueur pour les années 2023 et 2024.

Lees meer
vrijdag 6 januari

Vermijd laattijdige Dimona-aangiften!

DIMONA is het elektronisch bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Le salaire des employés de la CP 200 augmente de 11,08 % dès le 1er janvier 2023

Dans la CP 200, à savoir la commission paritaire auxiliaire pour employés, l’indexation des salaires est basée sur la moyenne des indices lissés des mois de novembre et de décembre de l’année précédente divisée par la moyenne des indices lissés des mois de novembre et de décembre d’il y a deux ans. Cette indexation se fait au 1er janvier de chaque année.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Cotisation spéciale de compensation pour le Fonds de fermeture : nouveaux plafonds salariaux annuels pour 2023

Avec l’introduction du statut unique pour les ouvriers et les employés à partir du 1er janvier 2014, une cotisation spéciale de compensation sur les indemnités de rupture pour le Fonds de fermeture a également été introduite.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Chômage temporaire à compter du 1er janvier 2023

Nous vous informions il y a peu que les procédures assouplies de chômage temporaire mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19 ne s’appliqueront plus à partir du 1er janvier 2023.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.