Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 6 januari

FR Cotisation spéciale de compensation pour le Fonds de fermeture : nouveaux plafonds salariaux annuels pour 2023

Avec l’introduction du statut unique pour les ouvriers et les employés à partir du 1er janvier 2014, une cotisation spéciale de compensation sur les indemnités de rupture pour le Fonds de fermeture a également été introduite.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Le salaire des employés de la CP 200 augmente de 11,08 % dès le 1er janvier 2023

Dans la CP 200, à savoir la commission paritaire auxiliaire pour employés, l’indexation des salaires est basée sur la moyenne des indices lissés des mois de novembre et de décembre de l’année précédente divisée par la moyenne des indices lissés des mois de novembre et de décembre d’il y a deux ans. Cette indexation se fait au 1er janvier de chaque année.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Le contingent d’étudiants passe à 600 heures

À partir du 1er janvier 2023, le contingent annuel de travail des étudiants sera porté de 475 heures à 600 heures. Cela permet aux étudiants de travailler un plus grand nombre d’heures à des cotisations sociales réduites. Cette augmentation du contingent sera en vigueur pour les années 2023 et 2024.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Publication du régime spécifique du congé de formation flamand pour l’année scolaire 2022-2023

Lees meer
vrijdag 6 januari

Verlenging van de maatregelen om het personeelstekort in de zorg op te vangen tot en met 31 maart 2023

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen tegen het personeelstekort in de zorgsector. Het maatregelenpakket werd op 30 november 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en had uitwerking vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Lees meer
vrijdag 6 januari

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 januari 2023

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt (lees: gemiddeld 8 uren per week), kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld over materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Lees meer
vrijdag 6 januari

Tijdelijke verhoging grenzen loonbeslag tot en met 31 maart 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon voor de periode van 3 november 2022 tot 31 december 2022 werd tijdelijk aangepast om de financiële gevolgen van de energiecrisis te verzachten en om tijdelijke ondersteuningsmaatregel te verlengen.

Lees meer
vrijdag 6 januari

FR Élections sociales 2024

Tous les quatre ans, les entreprises comptant en moyenne 50 travailleurs doivent organiser des élections sociales. Celles-ci visent à désigner les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail et au conseil d’entreprise.

Lees meer
vrijdag 6 januari

Nieuwe regels berekening bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2023

De zogenaamde ‘Bijlage III’ is op 30 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Lees meer
vrijdag 6 januari

Zaterdag blijft een werkdag voor het arbeidsrecht

Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek wordt een zaterdag sedert 1 januari 2023 niet meer beschouwd als een werkdag. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (bv. voor een aangetekende brief om een opzeggingstermijn te betekenen of voor de termijn waarbinnen een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid moet rechtvaardigen).

Lees meer
maandag 2 januari

Flexi-jobs - Uitbreiding naar nieuwe sectoren

Algemeen

Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.