Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

dinsdag 19 juli

Ontslag door de werkgever: enkele aandachtspunten

Graag zetten wij de belangrijkste vormvoorwaarden van een ontslag van de werknemer door de werkgever nog eens voor u op een rij:

Lees meer
dinsdag 19 juli

Klassieke procedures voor tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing sinds 1 juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 gelden de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid opnieuw en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die sedert maart 2020 van toepassing was.

Om de overgang naar de klassieke procedure vlotter te laten verlopen, worden tijdelijk wel nog enkele versoepelingen toegestaan op de normale procedure voor economische werkloosheid. De RVA geeft in een nieuwsbericht van 11 juli 2022 hierover nog wat bijkomende uitleg

Lees meer
dinsdag 19 juli

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2022

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978

Lees meer
maandag 27 juni

Schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne: toepassingsgebied?

Momenteel is er onduidelijkheid over het toepassingsgebied van de regeling van de schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

Lees meer
maandag 27 juni

Prognose van de overschrijding van de spilindex

De laatste maanden werd de spilindex meermaals overschreden en de laatste keer gebeurde dit in april 2022. Volgens de recentste prognose van het Planbureau zal de spilindex opnieuw worden overschreden in september 2022. De daaropvolgende overschrijding van de spilindex is voorzien voor januari 2023.

Het gaat hierbij om prognoses die nog kunnen wijzigen. Wanneer er effectief een overschrijding van de spilindex plaatsvindt, komen wij hier zeker op terug!

Lees meer
maandag 27 juni

Flitscontroles land- en tuinbouwsector in september 2022

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in september 2022 flitscontroles zullen uitvoeren in de land- en tuinbouw.

Lees meer
maandag 27 juni

Het recht op jaarlijkse vakantie: hoe opnemen?

De zomervakantie staat voor de deur! Heel wat werknemers maken plannen om hun jaarlijkse vakantie op te nemen. Tijd om enkele algemene regels rond de opname van de jaarlijkse vakantie even op te frissen.

De jaarlijkse vakantiedagen worden steeds opgenomen in akkoord met de werkgever. De dagen kunnen col­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lectief of individueel worden vastgelegd.

Lees meer
maandag 27 juni

Tijdelijke maatregelen voor de zorg- en onderwijssector in het kader van de COVID-19-pandemie

De zorg- en de onderwijssector dragen nog steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ziekte en quarantaine zorgen voor een groot personeelstekort. Daarom werden onderstaande maatregelen genomen/verlengd:

Lees meer
maandag 27 juni

Financiële steun naar aanleiding van de Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor een negatieve impact bij heel wat ondernemers. Om deze negatieve impact op te vangen, is het ‘Brexit Adjustment Reserve’ (BAR) opgericht. Aangezien Vlaanderen tot één van de meest getroffen regio’s behoort, maakt de Vlaamse Regering de financiering breed toegankelijk voor ondernemers, organisaties en overheden.

Lees meer
maandag 20 juni

Tijdelijke werkloosheid na 30/06/2022 - einde vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers voor alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, nog een vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen.

Vanaf 1 juli 2022 gelden echter opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep gedaan worden op de vereenvoudigde procedure. Dit heeft concreet tot gevolg dat de normale formaliteiten voor het invoeren van de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid opnieuw moeten worden gerespecteerd. Om deze overstap vlotter te laten verlopen, blijven er voorlopig wel nog enkele versoepelingen gelden en zal er in bepaalde gevallen de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten worden toegepast.

Lees meer
vrijdag 17 juni

Nieuw in 2022: De jobbonus

De Vlaamse regering voert in 2022 een jobbonus in voor werknemers met een laag brutomaandloon. Met deze premie wil ze werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie weinig verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Werken moet lonender worden dan niet werken.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.