Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

maandag 31 oktober

Discriminatie o.b.v. ziekteverleden wordt uitdrukkelijk verboden

In de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie was het verboden om te discrimineren o.b.v. de “huidige of toekomstige gezondheidstoestand”. Dit criterium is nu verruimd naar “gezondheidstoestand”.

Lees meer
maandag 31 oktober

Belastingverhoging bij onjuiste fiscale aangiften

Als werkgever kan u in aanmerking komen voor diverse fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid, ploegenarbeid, overuren, onderzoek en ontwikkeling, enz.

Lees meer
maandag 31 oktober

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor in principe inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren. Deze bedraagt één trimester, maar kan bij koninklijk besluit, cao of arbeidsreglement verlengd worden tot één jaar.

Lees meer
maandag 31 oktober

Vlaamse jobbonus: verhoogd bedrag in 2022

Werknemers jonger dan 65 jaar die een laag beroepsinkomen van gemiddeld minder dan € 2.500 bruto per maand verdienen en die op 1 januari in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen vanaf 2022 genieten van een Vlaamse jobbonus.

Lees meer
maandag 31 oktober

Waalse herstelsteun na overstromingen: verlenging

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u reeds over de Waalse herstelsteun na overstromingen. De duurtijd van deze steunmaatregel is nu verlengd. De Waalse Regering kent herstelsteun toe aan ondernemingen die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 juli 2021 tot 16 juli 2021, en van 24 juli 2021 en die als natuurramp zijn herkend.

Lees meer
donderdag 20 oktober

Progressieve werkhervatting: uitzondering op de minimumgrens van 3 uur per prestatie

Bij een progressieve werkhervatting krijgt de arbeidsongeschikte werknemer de toelating van de adviserende arts van de mutualiteit om het werk gedeeltelijk te hervatten of tijdelijk aangepast werk uit te voeren.

Lees meer
donderdag 20 oktober

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vóór 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn in principe berekend volgens het kliksysteem in twee delen, die moeten worden samengesteld.

Lees meer
donderdag 20 oktober

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

Lees meer
donderdag 20 oktober

Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

Het jaar 2022 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

Lees meer
donderdag 20 oktober

In november 2022 zijn er flitscontroles bij de carwashes én in de grootsteden

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) kondigt aan dat er in de maand november 2022 nationale flitscontroles zullen doorgaan in de grootsteden én in de carwashsector.

Lees meer
vrijdag 14 oktober

Terug Naar Werk-traject: Responsabilisering van werknemers

Sedert 1 januari 2022 bestaat er een ‘Terug Naar Werk-traject’ (TNW-traject). Een TNW-traject wordt gedefinieerd als “elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikte werknemer onder coördinatie van de ‘Terug Naar Werk-coördinator’ (TNW-coördinator) zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij de mogelijkheden en noden van de werknemer”.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.