Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

maandag 27 maart

#FREEOLIVIERVANDECASTEELE

HDI-Wij Helpen is er steeds voor al zijn klanten in ondernemende, maar ook in moeilijke tijden.

We willen u allen vragen één van onze klanten, Garage Vandecasteele, te steunen in hun strijd tegen de veroordeling en gevangenzetting van hun neef Olivier Vandecasteele.

Lees meer
donderdag 23 maart

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag vanaf 1 april 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of –overdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer
donderdag 23 maart

NAR geeft advies over het elektronisch medisch attest (Project “Mult-eMediatt”)

Wat?

Volgens de bedenkers van het project voegt Mult-eMediatt een manier toe voor de toezending van het arbeidsongeschiktheidsattest door ervoor te zorgen dat het elektronisch doorgestuurd kan worden van de software van de arts naar de werkgever(s). Zo verstuurt de arts, met het akkoord van de patiënt in het kader van het vertrouwelijke gesprek met de arts, het arbeidsongeschiktheidsattest naar de door de patiënt aangewezen werkgever(s).

Lees meer
donderdag 23 maart

Doelgroep werknemers maatwerkbedrijven geen loonmatigingsbijdrage vanaf 1 januari 2023

In het kader van de harmonisatie van de sociale bijdragen voor de sociale en beschutte werkplaatsen, trad op 1 januari 2023 een tweede fase in werking.

Lees meer
donderdag 23 maart

Belgische vakantiewetgeving in overeenstemming gebracht met het Europees recht

Naar aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie diende België zijn vakantiewetgeving op een aantal vlakken aan te passen om in overeenstemming te zijn met de Europese Arbeidstijdrichtlijn die vooropstelt dat alle nodige maatregelen getroffen moeten worden opdat aan alle werknemers een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken kan worden toegekend met behoud van loon.

Lees meer
donderdag 23 maart

Groep van Tien bereikt sociaal akkoord

Op 15 maart 2023 bereikten de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, een sociaal akkoord over een aantal sociale maatregelen. Wij geven je alvast een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens 2023

De FOD Financiën heeft ook de nieuwe revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens bekendgemaakt. De revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 5,37 (voor inkomstenjaar 2022 was dit 4,87).

Lees meer
vrijdag 17 maart

Einde Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden en nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen en de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden financieel aantrekkelijker te maken voor de werkgever.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Overgang van winteruur naar zomeruur en de gevolgen voor de arbeidsduur

In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023 wordt opnieuw overgeschakeld naar zomeruur (van 2 uur naar 3 uur). Voor uw werknemers in de nachtploeg kan dit specifieke gevolgen hebben.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Indexeringscoëfficiënt kadastrale inkomens 2023

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Lees meer
vrijdag 17 maart

Hechtel-Eksel erkend als toeristisch centrum

Een ministerieel besluit van 9 maart 2023 erkent de gemeente Hechtel-Eksel voor het volledige grondgebied als toeristisch centrum.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.