Nieuwe premies voor werkplekleren

We lieten u op 10/02/2023 al weten dat er veranderingen op komst waren met betrekking tot de bestaande incentives voor werkplekleren.

Vanaf 01/09/2023 zijn er twee nieuwe premies:

  • De onderneming die een leerwerkplek op de werkvloer aanbiedt aan een leerling in een alternerende opleiding secundair onderwijs of een lerende in een duale opleiding volwassenenonderwijs kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen.

  • Een leerling alternerend leren secundair onderwijs die zijn of haar vak zowel op school als op de werkvloer leert kan onder bepaalde voorwaarden de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.


Premie kwalificerend werkplekleren

Op de website van de Vlaamse overheid kan men raadplegen welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen: Premie kwalificerend werkplekleren | Vlaanderen.be

De premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming bedraagt per lerende:

  • € 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.

  • € 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.

De werkgever moet de premie zelf aanvragen door allereerst de overeenkomst met de leerling te registreren in het digitale loket app.werkplekduaal.be. Ten laatste 3 maanden na de startdatum van de overeenkomst, moet de werkgever aanduiden of hij de premie wil en op welk rekeningnummer dit moet gestort worden.


Leerlingenpremie alternerende opleiding

De werkgever moet, als hij de premie kwalificerend werkplekleren wilt ontvangen, de overeenkomst met de leerling registreren in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

De werkgever kan daar aanduiden dat de leerling de premie wil ontvangen en aan de hand van een typedocument ook het bankrekeningnummer van de leerling doorgeven. Dat typedocument kan u hier terugvinden: Leerlingenpremie alternerende opleiding | Vlaanderen.be

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.