Binnenkort een verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’

In het kader van de arbeidsdeal werd het collectief recht op opleiding zopas getransformeerd naar een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn bovendien verplicht om een opleidingsplan op te stellen.

Mogelijk komt er op termijn nog een bijkomende verplichting rond opleiding. De ministerraad keurde op 17 februari 2023 op voorstel van minister van werk Pierre-Yves Dermagne immers een voorontwerp goed betreffende de oprichting en het beheer van een elektronische toepassing ‘Federal Learning Account’.

 

De digitale toepassing ‘Federal Learning Account’ moet de werknemer en de werkgever in staat stellen om de individuele opleidingsrechten en sectorale opleidingsrechten te beheren en bij te houden en de werknemer hierover te informeren. Bovendien zullen de werknemer, de werkgever en andere gematigden via de applicatie ook informatie krijgen over de opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft, de gevolgde opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen, alsook informatie over het opleidingskrediet.

 

Gelet op het belang van opleidingen zullen de gegevens raadpleegbaar zijn gedurende de actieve loopbaan van de werknemer op de Belgische arbeidsmarkt.

 

Het voorontwerp van wet besteedt aandacht aan de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de werknemers die in de digitale applicatie zijn opgenomen. In dit verband worden er dan ook wettelijke verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijken bij het registreren en beheren van persoonsgegevens voorzien.

 

Dit voorontwerp van wet wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Nationale Arbeidsraad.

 

Bron: Bericht minsterraad van 17 februari 2023: invoering van een elektronische toepassing ‘Federal Learning Account’, www.news.belgium.be.

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.