Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

vrijdag 2 december

Spilindex opnieuw overschreden in november 2022

Ondanks de lichte daling van de inflatie naar 10,6%, is de spilindex in november 2022 opnieuw overschreden. Dit betekent een overschrijding voor de tweede maand op rij en al voor de vijfde keer dit jaar!

Lees meer
vrijdag 2 december

Energiecrisis: minnelijk afbetalingsplan

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan te vragen aan de RSZ, voor ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft en moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen.

Lees meer
vrijdag 2 december

Verhoging forfaitaire vergoeding voor bureaukosten vanaf 1 december 2022

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt (lees: gemiddeld 8 uren per week), kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld over materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Lees meer
vrijdag 2 december

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2023 gekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

Lees meer
vrijdag 2 december

Telewerk vanuit het buitenland: transitieperiode sociale zekerheid verlengd

Eerder informeerden wij u al over het aflopen van de COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland. Deze maatregelen waren genomen om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Lees meer
vrijdag 2 december

Vrijstelling startbaanverplichting voor het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden (PC 140.03)

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 25 november 2022 een ministerieel besluit dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet voor ondernemingen van het paritair subcomité 140.03.

Lees meer
vrijdag 2 december

Uitstel bedrijfsvoorheffing voor 2 maanden mogelijk - herinnering

Omwille van de energiecrisis is er bij de Fod Financiën een algemeen uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing voor 2 maanden mogelijk voor de bedrijfsvoorheffing van de loonperiodes november en december 2022.

Lees meer
vrijdag 2 december

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: minimale arbeids-voorwaarden die nageleefd moeten worden

Vorige week informeerden wij u reeds over een wet van 7 oktober 2022 die werknemers met ingang van 10 november 2022 recht geeft op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
vrijdag 2 december

Zaterdag blijft wellicht ook vanaf 1 januari 2023 nog beschouwd als werkdag

Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag. Deze aanpassing heeft ook een impact op het arbeidsrecht

Lees meer
vrijdag 2 december

Herinvoering vaccinatieverlof: publicatie wet

Via de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, die op 21 november 2022 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, wordt het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Lees meer
donderdag 1 december

ARBEIDSDEAL – MAATREGELEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSDUUR

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen (= “de Arbeidsdeal”) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2022. Vanaf 20 november 2022 is deze wetgeving dus in werking getreden.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.