Nieuws heet van de naald

Meer weten over loonindexaties, vervoerskosten of verplichtingen bij telewerk? Lees hier het meest relevante nieuws voor werkgevers na. Blijf je graag automatisch op de hoogte van interessant sectornieuws?

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

woensdag 17 augustus

Wijziging verplichting woonplaatsverklaring bij tewerkstelling van seizoenarbeiders

Buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw betalen een bevrijdende bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat zij een woonplaatsverklaring bezorgen aan de werkgever. De seizoenarbeider moet deze verklaring bezorgen aan de werkgever uiterlijk op de dag van de eerste betaling van de bezoldigingen.

Lees meer
maandag 1 augustus

Overschrijding van de spilindex in augustus 2022

In augustus 2022 is er wederom een overschrijding van de spilindex. Dit leidt tot o.a. de indexering van een aantal bedragen.

Lees meer
woensdag 27 juli

Tijdelijke werkloosheid overmacht opvang kinderen ten gevolge van corona

Werknemers hebben tot 31 december 2022 het recht om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer zij omwille van de coronapandemie moeten instaan voor de opvang van hun kinderen. Zo kan een werknemer afwezig zijn van het werk omdat hij een kind in quarantaine moet opvangen.

Lees meer
dinsdag 19 juli

Vrijstelling van de startbaanverplichting voor bepaalde sectoren

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022 zijn er 5 ministeriële besluiten gepubliceerd die voor werknemers van bepaalde sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

Lees meer
dinsdag 19 juli

Arbeidsdeal: goedkeuring door de ministerraad

Op vrijdag 1 juli 2022 keurde de ministerraad de arbeidsdeal goed en op vrijdag 8 juli 2022 werd het wetsontwerp ingediend bij de Kamer. De arbeidsdeal voorziet voornamelijk maatregelen omtrent de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het evenwicht tussen het privé- en professionele leven.

Lees meer
dinsdag 19 juli

Ontslag door de werkgever: enkele aandachtspunten

Graag zetten wij de belangrijkste vormvoorwaarden van een ontslag van de werknemer door de werkgever nog eens voor u op een rij:

Lees meer
dinsdag 19 juli

Klassieke procedures voor tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing sinds 1 juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 gelden de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid opnieuw en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die sedert maart 2020 van toepassing was.

Om de overgang naar de klassieke procedure vlotter te laten verlopen, worden tijdelijk wel nog enkele versoepelingen toegestaan op de normale procedure voor economische werkloosheid. De RVA geeft in een nieuwsbericht van 11 juli 2022 hierover nog wat bijkomende uitleg

Lees meer
dinsdag 19 juli

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2022

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978

Lees meer
maandag 27 juni

Schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne: toepassingsgebied?

Momenteel is er onduidelijkheid over het toepassingsgebied van de regeling van de schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

Lees meer
maandag 27 juni

Prognose van de overschrijding van de spilindex

De laatste maanden werd de spilindex meermaals overschreden en de laatste keer gebeurde dit in april 2022. Volgens de recentste prognose van het Planbureau zal de spilindex opnieuw worden overschreden in september 2022. De daaropvolgende overschrijding van de spilindex is voorzien voor januari 2023.

Het gaat hierbij om prognoses die nog kunnen wijzigen. Wanneer er effectief een overschrijding van de spilindex plaatsvindt, komen wij hier zeker op terug!

Lees meer
maandag 27 juni

Flitscontroles land- en tuinbouwsector in september 2022

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in september 2022 flitscontroles zullen uitvoeren in de land- en tuinbouw.

Lees meer

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.