Verlenging verjaringstermijn sociale fraude

De verjaringstermijn ingeval van sociale fraude werd vanaf 1 januari 2023 verlengd van 7 jaar naar 10 jaar. Onder sociale fraude wordt verstaan: elk misbruik betreffende het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en de sociale bijstand.

De verjaringstermijn ingeval van sociale fraude werd vanaf 1 januari 2023 verlengd van 7 jaar naar 10 jaar. Onder sociale fraude wordt verstaan: elk misbruik betreffende het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en de sociale bijstand.

 

Concreet wil dit zeggen dat wanneer de RSZ ambtshalve een regularisatie uitvoert omdat er bij de werkgever bedrieglijke handelingen zijn vastgesteld, valse of opzettelijke onvolledige aangiften gedaan werden of er sprake was van een bedrieglijke onderwerping aan de RSZ, de verjaringstermijn voortaan 10 jaar bedraagt.

 

Deze maatregel is enkel geldig voor de perioden die op die datum in de huidige regeling nog niet verjaard zijn. Kortom is de nieuwe verjaringstermijn van toepassing voor de perioden vanaf het vierde kwartaal van het jaar 2015.

 

Bron: Programmawet 26 december 2022, BS 30 december 2022.

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.