Verlenging van de maatregelen inzake personeelstekort in de zorg

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen tegen het personeelstekort in de zorgsector. De maatregelen zouden aflopen op 31 maart 2023, maar de wet voorziet dat ze met zes maanden kunnen worden verlengd via koninklijk besluit.

De ministerraad van 14 april 2023 keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregelen betreffende de ondersteuning voor gepensioneerde 65-plussers met zes maanden verlengt om het personeelstekort in de zorg op te vangen.

Hierdoor kunnen gepensioneerde 65-plussers verder bijdrage- en belastingvriendelijk bijverdienen wanneer deze werken in de zorg. Er worden immers geen persoonlijke sociale bijdragen ingehouden en de vergoedingen worden afzonderlijk belast aan 33%.

Ook de maatregelen betreffende de afwijkende termijn van 3 werkdagen voor de bekendmaking van het individuele variabele uurrooster en de arbeidstijd, die lager mag liggen dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers van dezelfde categorie, worden in dit verband verlengd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: Ministerraad van 14 april 2023, www.news.belgium.be.

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.