Sectoraal aanvullend pensioen voor bedienden in de bouwsector – deadline 01/06/2023!

Vanaf 1 januari 2023 wordt voor de bedienden die vallen onder paritair comité 200 en werkzaam zijn bij ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, een sectoraal aanvullend pensioenstelsel ingevoerd.

Dit sectoraal pensioenstelsel zal gefinancierd worden met werkgeversbijdragen die automatisch door de RSZ ingehouden worden (2024: 2,60%, volgende jaren: 1,0368%).

Indien u reeds een eigen pensioenplan of groepsverzekering heeft dat minstens gelijkwaardig is aan het sectoraal pensioenplan bouwbedienden EN dat op alle bouwbedienden van toepassing is, dan bent u niet verplicht om deel te nemen aan het sectoraal pensioenplan.

Om niet te moeten deelnemen aan het sectoraal pensioenplan, moet u wel ten laatste op 01/06/2023 een aantal documenten bezorgen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf Constructiv, Koningsstraat 132 bus 3, 1000 Brussel:

  • Verklaring van uw verzekeringsmaatschappij dat uw pensioenstelsel gelijkwaardig is aan het sectoraal pensioenstelsel (model hier te downloaden);

  • Een verklaring op eer dat u buiten het toepassingsgebied van het sectoraal pensioenstelsel valt (model hier te downloaden).

Deze documenten moeten aangetekend aan het Fonds bezorgd worden. Als u deze documenten niet indient, dan riskeert u twee keer te betalen (bijdragen voor uw eigen plan + bijdragen voor het sectoraal plan).

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar onze nieuwsbrief van 7 april 2023.

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.