Nieuwsflash: Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie is het wettelijk recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de werkuren. De werknemer ontkoppelt letterlijk van zijn of haar job en/of werkgever. De werkgever mag de werknemer dan niet meer contacteren, tenzij er onvoorziene of specifieke omstandigheden zijn die niet kunnen wachten. Die omstandigheden en praktische voorwaarden moet de werkgever in een cao of in het huidige arbeidsreglement laten vastleggen en dit vanaf 1 april 2023.

Voor welke ondernemingen?

Werkgevers met 20 of meer werknemers moeten de praktische modaliteiten van het recht op deconnectie voorzien, tenzij een cao in de NAR of op sectoraal vlak wordt gesloten. Op sectoraal vlak is er weinig initiatief genomen tot nu toe (momenteel heeft enkel het Paritair Comité nr. 214, 220, 310 en 337 hierover een sectorale cao gesloten).

Ondernemingen met 20 of meer medewerkers in dienst (in hoofden te tellen), moeten bijgevolg een ondernemingscao opstellen of het arbeidsreglement wijzigen waarbij de werkgever zich ertoe verbindt om zijn of haar medewerkers niet te contacteren buiten de werkuren.

Tegen 1 april 2023 moet de cao neergelegd zijn op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of dient een afschrift van het gewijzigde arbeidsreglement aan de inspectie bezorgd te worden.

Wat neem je op in de cao of het arbeidsreglement?

  • Praktische modaliteiten rond de toepassing van het recht op deconnectie buiten de geldende uurroosters van uw medewerkers.  

  • Richtlijnen voor een correct gebruik van de digitale hulpmiddelen (zoals laptops en gsm’s), zodat de rusttijden, het verlof en het privé- en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven.

  • Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden rond het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan het gebrek aan deconnectie.

Door HDI-Wij Helpen is een bijlage bij het arbeidsreglement voorzien waarin de wijzigingen in het kader van de arbeidsdeal, onder meer omvattende het recht op deconnectie, zijn opgenomen. Deze bijlage kan op verzoek worden verkregen (juristen@wijhelpen.be). Hiervoor wordt een kostprijs van 32,00 EUR (excl. btw) in rekening gebracht.

Voor de wijziging van het arbeidsreglement door middel van deze bijlage dient de procedure registratie van het arbeidsreglement gevolgd te worden.

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.