Herinnering: algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben cao nr. 164 gesloten tot invoering van een algemene fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023 voor werknemers die met de fiets naar het werk komen.

Deze cao geldt enkel voor de werknemers die nog geen specifieke fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer ontvangen op basis van een sectorale cao of een ondernemingscao.

Voorziet jouw sector al langer een fietsvergoeding voor de werknemers dan blijft deze fietsvergoeding dus behouden. Ook het sectoraal vastgelegde bedrag en de modaliteiten (bijvoorbeeld een kilometerbeperking) blijven in dat geval van toepassing.

Voor de werknemers die nog niet behoorden tot het toepassingsgebied van een cao over de fietsvergoeding, moet er vanaf 1 mei 2023 dus wel rekening gehouden worden met de fietsvergoeding voorzien in cao nr. 164. Er is enkel een uitstel voorzien voor werknemers van PC 335, waar cao nr. 164 pas zal gelden vanaf 1 januari 2024.

Op basis van cao nr. 164 wordt een fietsvergoeding toegekend aan de werknemers die de verplaatsingen tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets afleggen. Cao nr. 164 voorziet wel een begrenzing van maximum 20 kilometer per enkel traject.

Voor het jaar 2023 bedraagt de fietsvergoeding € 0,27 per met de fiets afgelegde kilometer. Deze fietsvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen. Dit bedrag zal worden geïndexeerd volgens het mechanisme dat de fiscus ook gebruikt om het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding te bepalen.

Om het bedrag van de verschuldigde fietsvergoeding te bepalen, is voorzien dat de werknemer een verklaring op eer invult over het aantal kilometers van het woon-werktraject met de fiets en het aantal dagen van de maand dat de werknemer effectief met de fiets is komen werken.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 van 24 januari 2023 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling, www.nar-cnt.be.

 

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen?

Ja, ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.